• О себе: Факат телда гаплашаман! Сайтда йозишиб сикшадиган кизлар умуман йозманг манга! Сексга кизикадиган кизлар номерини колдирсин бемалол! Ман бн маза киласиз сикишиб! Зур бушантираман ман! Буш вактим абетдан кейин ва тунда! Хохлаганлар факат узи килади шу вак