• О себе: дустларим дуст билган инсони кадрига етинг хурматини килинг сизга дустлик кулини берган инсони кадирланг бу сизни ютукингиз.дуст булин факат абадий дуст.у3инга ишонгандай ишонинг бундай инсонларни кунгли пок булади. Мен худодан шундай дуст сурайман.коган