• О себе: Бу дунйо уткинчи дунйо бутун умур йигиб терганинг,мол давлатинг оила азоларинг хаттоки ортирган мавкейингхам колиб кетарэкан.шунинг учунхам иложи борича факат яхшилик килмогимиз керакэкан у дунйога факатгина манашу совобларни олиб кетиш мумкун